Agenda 21 Land - Guide med bæredygtige aktiviteter i Næstved
kommune - Agenda 21 Rådet Næstved Kommune
Text On Image
   » Nyheder - Næstved er i front!
   » Agenda 21 pris 2009
   » Byggeløsninger
   » Gårdbutikker
   » Private virksomheder
   » Offentlige virksomheder
   » Landbrug, Skovbrug
   » Agenda 21 Rådet 2010
   Forside

2 nye bynære afmærkede motionsstier.

Hjerteforeningen har etableret nye hjertestier i Herlufsholmskovene. De er åbne for alle og er med til at give flotte rammer til at få motion og øge sundhed.

Fra 2.200 til 500 tons CO2 udledning pr år.

Herlufsholm reducerer udledningen af CO2 ved at anvende flis fra egne skove til produktion af varme og el.
Se præsentation
Agenda 21 Rådet i Næstved - Sekr.: Agenda 21 Enheden, Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, DK-4700 Næstved - Tlf. 5588 6024